EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll som er den korrekte benevnelsen, reguleres av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy som trådte i kraft 1. juli 2009.

Forskriften beskriver kontrollordningen (hvilke kjøretøy som skal til kontroll, hvor ofte de skal kontrolleres, når kontrollen må være gjennomført med mer.)
I tillegg beskriver forskriften hvem som kan utføre kontroller og hva som kreves for å bli godkjent som kontrollorgan.

Trykk her for å finne ut når din bil trenger EU-Kontroll. 

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern